نذر حلوای سرخ

نام اثر: نذر حلوای سرخ مجموعه داستان های راه یافته به چهارمین کنگره واژه های تشنه به کوشش: سید احمد مدقق ویراستار: ریحانه بیانی ناشر: نشر واژه برگ آرا: نشر واژه طراح جلد: نعمت الله روهان چاپ اول: خزان ۱۳۹۵ تیراژ: ۱۰۰۰نسخه چاپ: نشر واژه قیمت: ۹۰ افغانی

پنجمین کنگره‌ی شعر و ادبیات عاشورایی افغانستان«واژه های تشنه»

خانه‌ی مولانا برگزار می کند : پنجمین کنگره‌ی شعر و ادبیات عاشورایی افغانستان « واژه های تشنه» سیده نرگس موسوی مدیر روابط عمومی خانه مولانا با اعلام این خبر گفت: بعد از برگزاری موفقانه‌ی چهار دور از کنگره‌ی شعر و ادبیات عاشورایی افغانستان به منظور تقویت و بالندگی ادبیات دینی و ارزشگرا خانه‌ی‌ مولانا همچنان […]