عرفان و نوآوری‌های ادبی در اشعار سنایی

 نویسنده : سید سکندر حسینی (بامداد ) سنایی غزنوی (ابوالمجد مجدود بن آدم) یکی ازبزرگ‌ترین مفاخر ادب فارسی است که در عرفان، صاحب‌نظر و در سرودن شعر فارسی استاد مسلم و بی‌نظیر است. او در اواسط قرن پنجم در سال ۴۷۳ ه. ق؛ و در اواسط قرن یازدهم میلادی در غزنین متولد گردید. آثار حکیم […]