گفتگو با صالح محمد خلیق شاعر ، نویسنده ، پژوهشگر ورئیس ادراه‌ی فرهنگ بلخ

   این گفتگو در مجله فرهنگ اسلامی – تهران منتشر شده است گفتگو کننده : سید سکندر حسینی (بامداد) ۱ ـ  از خودتان و فعالیت‌های ادبی تان برای مان بگوئید! پاسخ: من در آدینه‌روز ۱۲ آبان ۱۳۳۴ /۴ نوامبر ۱۹۵۵ در شهر مزار شریف، مرکز استان بلخ افغانستان، به جهان آمدم. پس از سپری‌کردن دورۀ […]

گفتگو با هارون بهیار شاعر ، آهنگ ساز وخواننده

گفتگو کننده : سید سکندر حسینی (بامداد) در آمد بسیاری از فرهنگیان ، شاعران جوان وکسانی که موسیقی واقعی را در افغانستان دوست دارند ودرواقع شعر وموسیقی را به صورت جدی وحرفه‌ای دنبال می کنند با نام هارون بهیار آشنا هستند خواننده وآهنگساز خوبی که شاعر خیلی خوبی هم هست وما در افغانستان کمتر خواننده […]