نذر حلوای سرخ

نام اثر: نذر حلوای سرخ

مجموعه داستان های راه یافته به چهارمین کنگره واژه های تشنه

به کوشش: سید احمد مدقق

ویراستار: ریحانه بیانی

ناشر: نشر واژه

برگ آرا: نشر واژه

طراح جلد: نعمت الله روهان

چاپ اول: خزان ۱۳۹۵

تیراژ: ۱۰۰۰نسخه

چاپ: نشر واژه

قیمت: ۹۰ افغانی