دریچه ای رو به جریان شعر آئینی افغانستان

‌ درود دوستان عزیز

از کانالی که در این مطلب معرفی خواهیم کرد
#_شعر_آیینی_امروز_افغانستان
منتشر می شود .

کسانی که دوست دارند این جریان ادبی را دنبال کنند، با ما همراه باشند.

https://telegram.me/sharmazhbiaf