داستان‌های راه یافته به مرحله ی نهایی داوری چهارمین کنگره واژه های تشنه (ویژه داستان عاشورایی) اعلام شد.

داستان‌های راه یافته به مرحله ی نهایی داوری چهارمین کنگره واژه های تشنه (ویژه داستان عاشورایی) اعلام شد.
بر اساس اعلام دبیرخانه‌ی چهارمین کنگره‌ی ‌واژه های تشنه عناوین و نویسنده های این داستان ها (به ترتیب حروف الفبا) به شرح زیر است:

1- معصومه امیری، توسل
2-فاطمه اسکندری، شاخه گل یاس
3-لیلا جعفری، کتابخانه ی پدر
4- سمیه سادات حسینی، دعوت، فامیل
5-سیدمحمود حسینی، نذر مردان سیاه پوش
6- زهرا زمانی، عَلَم
7-حکمت الله سجادی، میدان امام حسین (ع)
8- آشک… پارک، مرضیه علیزاده
9- خدیجه کریمی، نذر حلوای سرخ
10-سمیه کابلی، دستمال گل سیب
11-محمدعلی موسوی بامیانی، دستمال سبز
12-زهرا نوری، هوای آسمان را کرده اند.